IT EN DE FR SK 中国
FR DE 中国 EN IT

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA – PRIVACY POLICY

Mevis Slovakia s.r.o., v pozície prevádzkovateľa spracúvania dodržuje právo návštevníkov svojej internetovej stránky, dostupnej na nasledovnej adrese, na súkromie: www.mevis.sk (ďalej len „návštevníci“) a uznáva dôležitosť ochrany osobných údajov.
Pri vstupe nariadenia EÚ č. 679 z 27. apríla 2016 - GDPR a zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov do platnosti, sme zabezpečili aktualizáciu našich zásad ochrany súkromia, aby sme návštevníkom poskytli všetky informácie o spôsobe zhromažďovania, správy a uchovávanie osobných údajov, zhromaždených online.

Na internetovej stránke sú všetky informácie týkajúce sa našej spoločnosti, a prostredníctvom špecifických formulárov, bude môcť návštevník požiadať o informácie, priložiť životopis, atď.
Našim cieľom je poskytovať všetky informácie, potrebné pre zaistenie transparentnosti a bezpečnosti prehliadania internetovej stránky.  Preto je dôležité pozorne si prečítať obsah tohto dokumentu, a v prípade, ak s ním nesúhlasíte, odporúčame nepokračovať v prehliadaní.  

Pokračovaním v prehliadaní internetovej stránky akceptujete obsah nasledujúcich dokumentov:
Zásady používania cookies
Informácie o ochrane súkromia (dostupné prostredníctvom nasledovného spojenia https://www.mevis.com/sezione-privacy-sk-sk/)

Osobné údaje, zhromaždené počas prehliadania našej internetovej stránky, ako aj údaje, ktoré budú dobrovoľne zaslané prostredníctvom kontaktného formulára, budú spracúvané firmou Mevis Slovakia s.r.o., v pozícii prevádzkovateľa spracúvania.

Účel spracúvania
Osobné údaje, zhromaždené počas prehliadania našej internetovej stránky, ako aj údaje, ktoré budú dobrovoľne zaslané prostredníctvom rôznych kontaktných formulárov, budú spracúvané výhradne kvôli odpovediam na zaslané žiadosti.
Pre zoznámenie sa so spôsobom spracúvania údajov o prehliadaní vás odkazujeme na obsah dokumentu Zásady používania cookies.

Druh zhromaždených osobných údajov
Osobné údaje zhromaždené na internetovej stránke nemajú charakter špeciálnych údajov (tak ako sú zadefinované čl. 9 v GDPR), ale sú len vhodné pre identifikáciu návštevníka.

Spôsob spracúvania údajov a doba trvania spracúvania
Spracúvanie osobných údajov prebieha prostredníctvom manuálnych nástrojov, papierových, počítačových a telematických, s logikami úzko súvisiacimi s účelmi uvedenými v zásadách ochrany súkromia a v každom prípade tak, aby zaručovali ich bezpečnosť a diskrétnosť.
Spoločnosť v rámci svojej organizácie zveruje spracúvanie osobných údajov oprávneným osobám, ktoré obdržali špecifické pokyny a boli vyškolené, a ktoré sú viazané spracovávať údaje diskrétnym spôsobom.

AKTUALIZÁCIE
Prevádzkovateľ spracúvania bude môcť na základe pokynov od kontrolných orgánov alebo v prípade organizačných zmien aktualizovať a/alebo meniť tento dokument. Návštevníci preto budú musieť pravidelne kontrolovať prípadné zmeny.
Kvôli zaisteniu transparentnosti vzťahu so všetkými návštevníkmi, ktorí zaslali žiadosti prostredníctvom internetovej stránky, firma Mevis Slovakia s.r.o. zaistí, aby im bolo zaslané špecifické oznámenie.

PRÁVA NÁVŠTEVNÍKA
V rámci uplatňovania princípu transparentnosti bude môcť návštevník požiadať o všetky informácie, ktoré sa týkajú jeho osobných údajov, a ďalej bude môcť uplatniť práva uznané v GDPR a špecifikované v článkoch 15 a nasledujúcich, až po čl. 23 nariadenia EÚ č. 679 z 27. apríla 2016 - GDPR.

KONTAKTUJTE NÁS
Ohľadom ďalších informácií o týchto zásadách alebo ohľadom akejkoľvek súvisiacej žiadosti, sa na nás obráťte prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Mevis Slovakia s.r.o.
Ulica Vicenzy 32
931 01 Šamorín, SLOVENSKO
Tel.: +421 31 590.29.11
privacy@mevis.sk