IT EN DE FR SK 中国
中国 FR DE EN IT

DOHODA S MIT JE ODMENOU ZA VÝSKUM

Slávne stredisko pre inováciu v Bostone (Massachusetts Institute of Technology) podpísalo dohodu s priemyselným zväzom Assindustria vo Vicenze - s finančnou podporou, ktorú poskytli Banca Popolare di Vicenza a Studio Adacta - a v rámci ktorej sa počíta s možnosťou pre firmy, ktoré o to požiadajú, aktivovať priamu spoluprácu s výskumníkmi v Massachussetts v rámci prieskumu súvisiaceho s vlastným core business. A nielen to. Dohoda počíta tiež s úľavami pri prijímaní a nadväzovaní stykov so študentmi a absolventmi MIT prostredníctvom šekov na výskum, letné zamestnanie a pracovné stáže. Účastníci dohody majú ďalej právo na prístup do databáz a do vedeckých archívov MIT, právo na účasť na Master a na vzdelávacích programoch, právo na vyhodnotenie možných aplikácií v ekonomickom a firemnom prostredí najnovších vedeckých objavov. V prvej línii, medzi firmami, ktoré pristúpili na túto dohodu, je aj firma Mevis: zaujíma sa o inovácie procesu a materiálov, ktoré je náročné spravovať vo firme s jedným odborom R&D, vďaka dohody s MIT, a už mala možnosť konfrontácie s35-ročným profesorom, ktorý ohľadom zvárania preukázal znalosti presahujúce akékoľvek očakávanie.

Zdieľať