IT EN DE FR SK 中国
FR DE 中国 EN IT

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA PRACOVNÍKA MEVIS V PRVEJ LÍNII

S cieľom rozhodným spôsobom pokračovať v začatom postupe, zahájenom pred niekoľkými rokmi, a zameranom na optimalizáciu kvality a bezpečnosti pri práci vo firme, prijala firma Mevis v júni 2010 projekt ‘Bezpečná Práca‘ („LavoroSicuro“), spustený Okresnými priemyselnými združeniami Benátskeho kraja a orgánom INAIL („Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro“ - Národný inštitút pre poistenie proti úrazom na pracovisku), ktorý poskytol zainteresovaným firmám podporný fond v hodnote 60 miliónov eur. Jedná sa o dôležitú iniciatívu, zameranú na stále väčšiu ochranu pracovníka, ktorá viedla firmu Mevis k vývoju Systému riadenia pre Zdravie a bezpečnosť, integrovaného s už existujúcim systémom Riadenia kvality ISO 9001 a ISO-TS, ktoré tvoria oddávna jeden zo základných kameňov jej podnikania. V náväznosti na kladný validačný audit, ktorý sa konal v januári 2012, sa firma zúčastnila na slávnostnom odovzdaní osvedčenia, ktoré sa konalo 26. septembra 2012 v Palazzo Bonin  Longare vo Vicenze.   Jedná sa o významné ocenenie kvality podnikateľského projektu, zameraného na vyhľadávanie ‘Úplnej kvality‘ („Qualità Totale“) a na ohodnotenie osoby a zdieľaných ľudských hodnôt, ktoré ju oddávna charakterizujú na trhu. 

Zdieľať