IT EN DE FR SK 中国
FR DE 中国 EN IT

MEVIS SA CERTIFIKUJE ISO 14001: firma obnovuje svoje úsilie za činnosť s ohľadom na teritórium.

 Ekologická udržateľnosť, ochrana životného prostredia, ohľad na teritórium, v ktorom firma pôsobí, predstavujú pre firmu Mevis oddávna prvotné hodnoty, ktoré vedú každý podnikateľský projekt a výrobnú prax, v znamení inteligentnej inovácie a etického a zodpovedného vývoja. Nedávne získanie certifikácie ISO14001 je ďalšou skúškou, ktorú sa firma rozhodla postúpiť, v snahe prijať schopný a účinný systém kontroly dopadu na životné prostredie v súvislosti so svojou činnosťou, výrobkami a službami. Uvedená certifikácia vskutku predstavuje dobrovoľný nástroj samodisciplíny a zodpovednosti, ktorý prijímajú organizácie, ktoré majú v úmysle dosahovať nepretržité zlepšovanie svojej firemnej výkonnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Zahájením tohoto procesu sa preto firma Mevis zaviazala nielen k dodržiavaniu najprísnejších zákonných nariadení predanú oblasť, ale aj k nepretržitému zlepšovaniu svojej výkonnosti a transparentnosti voči navonok, za súčasnej optimalizácie internej účinnosti.

Zdieľať