IT EN DE FR SK 中国
中国 FR DE EN IT

„NAJLEPŠÍMI SA JE MOŽNÉ STAŤ“: „NOVÉ MODELY RASTU PRE PODNIKATEĽOV A ŠTUDENTOV“

Uznanie, ktoré získala firma Mevis ako vynikajúca firma z hľadiska vzdelávania je naozaj výnimočné. Jedná sa o projekt aktivovaný Regionálnym úradom vzdelávania, „Lepším sa dá stať“ a je to zdieľaný projekt rastu, ktorý študentom posledných ročníkov stredných škôl a čerstvým absolventom vysokých škôl, ktorí chcú vstúpiť do sveta práce, ponúka benátsku podnikateľskú výnimočnosť.


Vo svete vzdelávania je to inovačný modul: už žiadne ďalšie akademické stretnutia plné teórie alebo vyobliekaných zástupcov inštitúcií, žiadne ďalšie klasické sídla, ale sídla firiem, víl a iné inovačných miest. Neformálne okamžiky konfrontácie a pozornosti medzi podnikateľmi a mladými ľuďmi pre zameranie sa na podstatu a na dva základné zdroje: našich podnikateľov, t.j. našich šampiónov, ktorí vytvorili firmy a blahobyt, ale tiež na našu mládež, ktorá predstavuje našu budúcnosť. Ďalšie potvrdenie pre firmu Mevis, ktorá verí v inováciu a Vzdelávanie, ako vo víťazný binóm, ktorý umožňuje firmám zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a kvalitu práce.


Zdieľať